schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Heddiw, cefais fy neffro gan sŵn modur; oedd mi oedd yna ryw rygnu modur tu allan i fy ffenest a churo ysgafn i’w glywed, fel petai rhywun yn taro’r gwydr â blaenau eu bysedd. Roedd rhaid agor er gwaetha’r tywydd diflas. Wrth lwc, doedd hi ddim yn wyntog. Mae’n gas gen i ddrafft.

Epp oedd…

Darllenwch y darn i gyd Cau

IV

Ac fe aethom. Finnau tu ôl, yn ddigyswllt fy nghorff ar fy ffyn baglau, Antoinette ar y blaen, tywelion a dillad ar ei braich. Dynes lydan oedd Antoinette, ei dwy ystlys wedi rhoi o achos y pwysau, mae’n siwr, a fu ar ei hil ers cenhedlaethau. Aeth a’n gadael ers rhai dyddiau a hynny wedi…

Darllenwch y darn i gyd Cau

Lle y Dechreua’r Athro Mmaa ar ei Ddarlith

“Rwyf wedi ymwrthod yn gyson â’r demtasiwn…” – meddai’r Athro Mmaa; ac wrth iddo siarad gwawriodd arno’n sydyn mai syml oedd y byd, nid cymhleth.

“Y mae wedi fy nharo’n sydyn mai syml, nid cymhleth yw’r byd,” aeth yn ei flaen.…

Darllenwch y darn i gyd Cau

Chapter 12

The Greek Mermaid

I didn’t wake up until it was gone twelve, and breakfast was already on the table: I always loved that sweet pumpkin soup that mistress Marcelina made in autumn, so much so that I generally had a second helping. I stayed on an hour in the kitchen telling them the…

Darllenwch y darn i gyd Cau

Pennod 2: Diwedd sy’n ddechrau

Diolch i Dduw, rydym wedi dod i stop. Wedi cyrraedd y ffos. Diwedd a dechrau ydi ystyr hynny: diwedd y martsio truenus, di-ben-draw, a dechrau ar fywyd y ffosydd - profiad cwbl newydd. Mi fu dyddiau lle bûm yn holi fy hun, “Dduw graslon, a ddaw’r cerdded…

Darllenwch y darn i gyd Cau

Pennod Un, Rhan Un

Yr oedd yr haul y prynhawn hwn ar ddechrau mis Medi yn tywynnu mor gryf nes ei bod yn teimlo fel haf. Hedfanai dau ehedydd yn uchel yn yr awyr, gan oedi am eiliad neu ddau cyn plymio a llithro dros wyneb y caeau cyn codi drachefn yn uwch fyth i’r awyr las.

Ar y ddaear…

Darllenwch y darn i gyd Cau

Newyddion Schwob

Tanysgrifio i'r cylchlythyr

Yr holl gylchlythyron

Schwob tip!

Pa gampwaith ddylai gael sylw nesaf?Schwob App

Download the Schwob app and keep track of your favourites!