schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Pynciau

29 10 2014

Schwob yn llyfrgell dinas Amsterdam

Ar nos Fercher, Hydref y 29ain, 2014, am 8 yr hwyr, bydd tri awdur o bwys rhyngwladol yn rhannu eu syniadau am eu hoff glasuron modern anghofiedig o blith llenyddiaeth Ewrop: Arnon Grunberg o’r Iseldiroedd, Jens Christian Grøndahl o Ddenmarc…

Tagiau
10 03 2014

Cavafy yn ôl Richard Gwyn

Tri pheth a ddysgais ganddo

‘Tra’n crwydro o gwmpas deheudir Ewrop, yn dianc rhag y cywilydd torfol oedd yn nodweddu Prydain yn yr wythdegau, roedd cerddi C.P. Cavafy gen i’n gwmni. Byddai llyfrau eraill yn dod i fy meddiant ac yna’n cael eu disog ar…

Tagiau
06 03 2014

T. H. Parry-Williams

ei gyfraniad i lenyddiaeth Ewrop

Dyma oedd gan Angharad Price i’w ddweud wrth gyflwyno T. H. Parry-Williams i Finnegan’s List 2014:

Tagiau
05 03 2014

Pwy yw Marcel Schwob?

Dyn y dyfodol?

Byddwn yn ychwanegu deunydd am Marcel Schwob i’r tudalen hwn. Marcel Schwob yw’r gŵr arbennig, amlieithog sydd wedi ein hysbrydoli i fynd ati i dynnu sylw at glasuron modern y dylid eu darllen doed a ddelo.

Tagiau
04 03 2014

Cyfweld y meirw: cyfieithu'r clasuron

Mae’r Gyfnewidfa yn trefnu digwyddiad yng Nghanolfan Gyfieithu Llenyddol Ffair Lyfrau Llundain eleni i roi sylw i glasuron modern.

Tagiau
17 01 2014

Preswyliadau cyfieithwyr Schwob yng Nghymru

Pum cyfieithydd yn dod i Gymru

Wrth groesawu’r flwyddyn newydd, mae Cyfnewidfa Lên Cymru yn edrych ymlaen at gwmni pump o awduron a chyfieithwyr tramor yn Nhŷ Newydd: Y Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol. Mae’r Gyfnewidfa Lên yn trefnu preswyliadau iddynt fel rhan o…

Tagiau
17 01 2014

Cyflwyno Rhestr Finnegan 2014 yn Marseille

Angharad Price yn ymuno â phrif awduron Ewrop i greu Rhestr Finnegan 2014

Marseille-Provence yw un o brifddinasoedd Diwylliant Ewrop yn 2013. Bydd y porthladd Ffrengig sy’n agor ar Fôr y Canoldir yn croesawu Schwob/Rhestr Finnegan am yr eildro gyda sgwrs lenyddol yng nghwmni Etgar Keret (Israel), Christos Chryssopoulos…

Tagiau
17 01 2014

Mr Schwob yn cyrraedd Cymru

Clasuron modern Ewrop yn dod i Gymru

Cyhoeddir gwefan Schwob yn Gymraeg ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Llyfr 2014 fel rhan o brosiect uchelgeisiol i ddarganfod a hyrwyddo gwybodaeth o lygad y ffynnon am lenyddiaeth fodern Ewrop. Mae Schwob yn cyflwyno clasuron modern, llyfrau cwlt, yn syml…

Tagiau
cymru