schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books
28 06 2013

Llawer Mwy Na Physgota

Sut y Deuthum i Adnabod Pysgod Ota Pavel

Cyfieithiad Jindriska Badal a Robert McDowell

Casgliad anarferol o straeon am blentyndod arbennig yn ystod cyfnod meddiannaeth y Nazïaid. Un o hoff glasuron llenyddiaeth Tsiec.

Cyfrol chwerwfelys am dyfu i fyny … casgliad sy’n dawel bach yn gafael ynddom.

Kirkus Reviews

Ceir wyth stori yn y gyfrol hon yn llawn atgofion am blentyndod hapus cyn y rhyfel a goroesiad chwerw teulu cymysg Iddewig yn ystod meddiannaeth yr Almaenwyr. Tad yr awdur, Leo Popper, yw’r prif gymeriad, a cheir ei hanes yn mwynhau anturiaethau carwriaethol, synnwyr digrifwch a’i gariad at bysgod a dŵr yn gyffredinol. Derbyn yw agwedd Mam Pavel at ei gŵr. Gallai ei ewythr, Prosek, droi ei law at unrhywbeth, ac roedd yn botsiwr wedi cysegru ei hun i diriogaeth naturiol Krivoklat ac afon Berounka. Mae iaith di-addurn Pavel yn addas ar gyfer cynnwys tyner y straeon hyn, sy’n ailgreu ei blentyndod. Ymhlyg yn y tynerwch a’r cysur a geir yn y straeon mae isgerrynt sy’n aflonyddu ac yn llorio popeth yn y pendraw. Ar yr olwg gyntaf, clytwaith o atgofion plentyndod a gawn, ond mae’n wir i ddweud mai dyma un o’r gweithiau llenyddol mwyaf pwerus sy’n delio gyda’r dadrithiad a ddaw yn sgil tyfu’n oedolyn, gyda drama’r rhyfel yn gefnlen i’r cyfan. Mae’n cyrraedd at ddyfnderoedd yr ymysgaredd mewn ffordd sy n sicr o adael ei farc ar bob darllenydd.

Cyhoeddwr
Penguin Modern Classics
Cyhoeddwyd
1990
Genre
Ffuglen
Yr iaith wreiddiol
Tsiec
Y gwreiddiol
Smrt krásných srnců (1971)
Cyfieithiadau blaenorol i'r ieithoedd canlynol
Pwyleg, Almaeneg, Is-Almaeneg, Fietnameg, Swedeg, Eidaleg, Lithiwaneg, yn rhannol i'r Saesneg.

Ar gael ar ffurf
Clawr papur
ISBN 9780141192833
144 tudalen
£9.99
Prynu