schwob_logo

schwob

marcel
The World's Best Unknown Books

Stratis Myrivilis

Groeg

Roedd Stratis Myrivilis - cyfoeswr i’r beirdd Seferis ac Elytis - yn un o brif leisiau rhyddiaith newydd Gwlad Groeg yn nhridegau’r ugeinfed ganrif.

Canolbwyntiodd Stratis Myrivilis (ffugenw Efstratios Stamatopoulos, Mytilini 1890 – Athen 1969) ar realaeth y traddodiad gwerin Groeg yn ei waith cynnar, gan ddefnyddio iaith bob dydd a disgrifiadau oedd yn anelu at wrthrychedd. Aeth ymlaen i addasu’r hyn a ddysgodd o’r traddodiad hwnnw i fywyd cyfoes, trwy gyfansoddi rhyddiaith naratif gref a oedd yn anelu at gyfleu pethau ‘fel ag y maent’, mewn arddull uniongyrchol. Cyhoeddodd ddwy nofel arall: ‘Yr Athrawes gyda’r Llygaid Aur’ a ‘Y Forforwyn’, yn ogystal â darn o ryddiaith yn dwyn yr enw ‘Vasilis Arvanitis’ a nifer o gyfrolau o straeon byrion.

Stratis Myrivilis

Teitlau'r llyfrau